Local guides

Lưu Ly

Posted on

   👩  From Lưu Ly  ” Mình là Ly- sinh viên ngành quản trị du lịch và khách sạn, biết đến hometown ngay đúng ngay lúc đang trong đợt tuyển dụng. Mình thật sự bị ấn tượng bởi một câu lạc bộ tạo nhiều cơ hội cho sinh viên giao tiếp, nói chuyện với khách […]