Local guides

Út Lan

Posted on

[ How we think ]  Let’s see how this girl think in her first memorable #tour <3 “Mình đã có một khoản thời gian tuyệt vời, học hỏi được một sô điều rất thú vị. Những nơi mà mình thường đến rất nhiêu lần ở Đà Nẵng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp cũng như ý nghĩa thực sự của nó” Give a big heart […]

Local guides

Uyên Uyên

Posted on

[ How we think ]  Let’s see how this girl think about #HomeTown <3  Uyên rất tôn trọng và rất biết ơn HT!  Uyên đã và đang cải thiện tốt được kĩ năng giao tiếp với người nước ngoài, làm mình tự tin hơn. Ở đây, mình được nêu ra ý kiến, được là một phần quan […]

Local guides

Mai

Posted on

[ How we think ] 🤗 Thoughts of a lovely girl 😉When Mai joined the Hometown Club, she thought that it would be her second family. Everyone there was kind-hearted, funny and sociable. Furthermore, after long time being instructed, Mai learnt many things about culture of countries, especially she succeeded in communicating and getting familiar with visitors […]