Local guides

Vy and Nhieu

[ How we think ] 🤗
Let’s see how this boy think in his first memorable #tour

” Đối với những người mới như em, kiến thức và ngoại ngữ chưa có nhiều đôi khi gặp từ khó thì phải dùng hình thể để diễn tả. Sau khi được giải thích thì em lại học thêm được cái mới.
Và lần đầu của tụi em được đi với 1 bạn nước ngoài cực dễ thương & quan tâm đến tụi em rất nhiều ” ^^  

Give big heart to : Thảo Vy Phạm Nhiêu Trần 

#DanangTravel #DanangFreeTour #HomeTownFreetour

————————————————————————————-
Please contact us by sending a message to this page or call us 

#Gmail : hometownvnese@gmail.com
#Website : https://hometown.asia/
#Insta : freetour_hometown_2015
#Tripadvisorhttps://goo.gl/CLduTN
#Twitterhttps://twitter.com/HometownFreetou
#Linkedgoo.gl/75Tp2u

Kelvin : +84 905 41 9996

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *